insectoVet miljøspray

DKK119.00DKK1,492.00 inkl. moms

Produktfordele på et øjeblik

 • Spray baseret på æteriske olier til langsigtet bekæmpelse og frastødelse af insekter og deres æg på tekstiler og andre overflader
 • Afvisende som et alternativ til konventionelle kemiske midler og nem at bruge
 • Insekticid velegnet til miljøbehandling af angreb med lopper, lus, mider og andre kravlende insekter
 • Populær opskrift i cdVet kvalitet – anbefalet af mange dyreejere! Også velegnet til at holde katte
 • Kvalitetsprodukt med gennemprøvet opskrift – lavet i Tyskland

Beskrivelse

Produktinformation “insektoVet miljøspray”
insekticid
Insekticid bruges til at bekæmpe kravlende insekter på alle udviklingsstadier
insektoVet miljøspray bekæmper pålideligt kravlende og stikkende insekter i alle udviklingsstadier. Som en æterisk olie ødelægger geraniol fra bladene på palmarosa geranium græs chitinskallen og blokerer luftrørets vejrtrækning af alle slags skadedyr, arachnider og insekter (flåter, mider, lopper, lus, møl, myg, kakerlakker, myrer og bid lus), hvilket får dem til at tørre ud.
 • virker øjeblikkeligt og pålideligt
 • mod lopper, lus, flåter, mider og andre kravlende og bidende insekter i alle udviklingsstadier
 • til ophold, hvile og liggende for hunde og katte
 • Kan også bruges omkring unge dyr (fra 4 måneder).
 • ingen ventetid før genindtræden efter ansøgningen
 • er også ideel til profylaktisk brug
 • behagelig lugt
Aktivt stof: geraniol 29 g/L. BAuA reg.nr.: N-102123. Med aktiv ingrediens fra bladene af palmarosa geranium græs ( Cymbopogon martinii ).
Anbefalinger til brug: Behandling af miljøet for hunde eller katte: spray på alle områder, hvor dyret er. Sove- og liggesteder såsom kurve, tæpper osv. kræver præferencebehandling. Bekæmp skjult utøj ved at sprøjte skjulesteder og reder grundigt fra en afstand på ca 5 cm. Tjek følsomme overflader for kompatibilitet og materialebestandighed før første behandling.
Påføringsmængde: cirka 5 ml/m². Op til 250 ml flaske: 1 spray = ca 0,15 ml Fra 500 ml flaske: 1 spray = ca 1,3 ml Ryst før brug!
Opbevaring ikke under 18°C.
ADVARSEL •  Indeholder geraniol. Kan forårsage en allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af tåge/aerosol. Bær beskyttelseshandsker/øjenværn/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern om muligt kontaktlinser. Fortsæt med at skylle. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Hvis der opstår hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. Bortskaf indholdet/beholderen til et godkendt affaldsanlæg.
Brug biocidholdige produkter med forsigtighed. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug.

Yderligere information

ml

100 ml, 500 ml, 1000 ml, 5000 ml

Go to Top